Cele elastycznych wiązań do drzew

Zapobieganie uszkodzeniom

Nasza odpowiedź - system cobra

Asortyment produktów cobra

Elementy systemu

Obszary zastosowań

Akcesoria

Narzędzia


Drzewa są żywymi organizmami reagującymi na otaczające je środowisko. Miejskie warunki często różnią się od tych, w których powinny one naturalnie rosnąć. W związku z tym lokalizacja drzew w miejskim gąszczu ma w wielu przypadkach szkodliwy wpływ na ich zdrowie. Taki stan rzeczy prowadzi do biologicznego i statycznego osłabienia, nasilenia występowania chorób, a także rozwoju zbyt długich i wąskich gałęzi. W konsekwencji tego drzewa przenoszą swoje zagrożenie na bezpieczeństwo środowiska i ludzi.

Podczas opieki nad drzewami staramy się działać zapobiegawczo przeciwko tego typu sytuacjom, jak również leczyć i eliminować wyżej wymienione problemy.

Elastyczne wiązania do drzew mogą zapewnić im właściwą opiekę, przyczyniając się do zachowania cennych drzew znajdujących się w trudnym położeniu, jak również eliminując zagrożenia bezpieczeństwa pieszych, jak np. niebezpieczeństwo odłamania się gałęzi od pnia.


photo photo