Cele elastycznych wiązań do drzew

Zapobieganie uszkodzeniom

Nasza odpowiedź - system cobra

Asortyment produktów cobra

Elementy systemu

Obszary zastosowań

Akcesoria

Narzędzia


1. Wiązania dynamiczne
- zabezpieczenie uszkodzonych miejsc
- zabezpieczenie słabych rozwidleń
- zabezpieczenie rozwidleń typu V
- zabezpieczenie konkurujących koron
Zwiększenie stabilności statycznej przez ograniczenie ruchów korony jak również ruchów własnych drzewa.

2. Wiązania statyczne
Unieruchomienie złamanych rozwidleń oraz wymiana innych sztywnych wiązań np. stalowych.

3. Zabezpieczenie gałęzi narażonych na odłamanie od pnia
Zabezpieczenie części drzew narażonych na odłamanie oraz upadek na ziemię.

4. Wiązania dla nasadzeń
- dynamiczne wiązania dla nowoposadzonych młodych drzew
- dynamiczne wiązania dla nowoposadzonych dużych drzew.