Montaż cobra standard

Zasady montażu

Instrukcja

Galeria zdjęć


1. Umieść wkład rozszerzający (usztywniacz).

Dobierz odpowiednią długość usztywniacza (jego długość powinna być w przybliżeniu równa obwodowi pnia/gałęzi). Do długości obwodu pnia/gałęzi dodaj 20 cm mierząc od końca liny, następnie ściśnij ją i umieść usztywniacz wewnątrz splotu liny.

2. Montaż osłony.


Obetnij osłonę liny do odpowiedniej długości (minimalna długość = obwód pnia/gałęzi) i naciągnij ją na linę w części w której znajduje się usztywniacz.

3. Utwórz "Quicksplice".


Po owinięciu pnia/gałęzi przeprowadź koniec liny przez jej wewnętrzną przestrzeń (między sploty). Przy systemach mini, standard, plus 2 t i plus 4 t lina powinna być przeprowadzona w oplocie minimum przez 30 cm. Dla 8 t, powinno być minimum 50 cm. Następnie wyprowadź koniec liny ponownie na zewnątrz (odległość wprowadzenia końca liny w splot liny powinna być równa połowie średnicy pnia/gałęzi).

4. Wyrównanie formy pętli.

Utwórz pętlę i przeprowadź ponownie koniec liny, tym razem na długości około 10 cm dla mini, standard, plus 2 t i plus 4 t, albo około 15 cm dla 8 t przez środek. Następnie wyprowadź koniec liny ponownie na zewnątrz.

5. Umieść amortyzator.

Ściśnij linę w dogodnym miejscu i umieść amortyzator (dla cobra standard lekko nasmarować końcówki amortyzatora) .

6. Przygotuj zakończenie liny.

Naciągnij nasadkę na linę w odległości 10 cm od jej końca, następnie podgrzej zakończenie liny palnikiem do wystąpienia łagodnego fałdowania. Po tej czynności naciągnij nasadkę z powrotem na koniec liny i obkurcz ją poprzez podgrzewanie.